Tydliga riktlinjer saknas

Orörliga ungdomar kostar samhället miljarder. Stillasittande, skärmtittande Världsfrånvända, okontaktbara okontrollerbara. Skärmtiden tar av barn och ungas tid, tidstjuv, tidssänke, av kvalitetstiden. Ur led är tiden, är ungdomen. Skärmar sig, i tid och otid. ”Tydliga gemensamma riktlinjer och handlingsplaner saknas än så länge i Sverige.”

Hur är det på djurakuten?

View this post on Instagram Hur är det på djurakuten? Väldigt likt den mer mänskliga faktiskt. Väntetiderna lika oändliga om man inte är mycket akut, liknande små rum med britsar i kallt ljus, och samma oro i magen. En sak skiljer sig dock starkt: de ständiga upplysningarna om vad varje steg, varje åtgärd kostar. Vill …