Kissnödig på kalla klinkers

Vad skriver du om frågar C, med näsan djupt i Lasses biografi, skriver du om föräldraskap? Ööh, nää, svarar jag, och startar om datorn utan att spara. Börjar om. I natt vaknade jag upprepade gånger av fötter i ryggslutet; en liten hand som försökte stjäla mitt täcke; en röst som talade klart, tydligt och rakt …