”Att vara eller inte vara”. Jag föredrar att vara.

Läser idag om H D (egentligen Hilda Doolittle), en kool modernistisk poet som till skillnad från de flesta av sina samtida kvinnliga författare inte använde sig av manlig pseudonym. I stället publicerade hon allt under de mystiska initialerna ’H D’ och vägrade ställa upp på fotografier. Hon ville att hennes lyrik skulle läsas bortom kön …