Unite, victims of the Ant Farm

I amerikanska filmer man såg när man var yngre hade alla skolelever som projekt att bygga en ’ant farm’. Jag ska ärligen säga att jag inte vet exakt vad det innebär, men jag antar att man försökte bygga ett slags samhälle. De stackars myrorna var alltså utlämnade åt barnens experimentlusta och godtycke.

Sådan får regeringens budget mig att känna mig. Som en myra i en sådan där farm. Utlämnad åt ett dreglande barn i total avsaknad av empati men med desto mer experimentlusta. Anders Borg.

Och inte nog med att den så kallade alliansregeringen så öppet demonstrerar sin minst sagt skrämmande människosyn – de lurar oss också. Kolla här:

Den rikaste regeringen någonsin
”Anders Borg är den absolut rikaste finansminister Sverige någonsin haft. Han förfogar över ett överskott som ingen varit i närheten av.
Den offentliga sektorn kommer nästa år ha samlat på sig ett överskott som inte används på hela 629 miljarder!

Källa: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.prop. 2007/08:1 bilaga 2, Svensk ekonomi, sid 98. (Konsoliderad bruttoskuld definieras av EU-regler, Maastrichtvillkoren.)

Som vanligt försöker man i budgeten framställa detta som något annat genom att kalla det för ”Nettoskuld: – 629 miljarder”. De flesta journalister och medborgare är inte utbildade i ekonomi och förstår inte att en skuld med ett minus framför sig är detsamma som ett plus!
Men i verkligheten har alltså regeringen att förfoga över ett överskott på 629 miljarder kronor i offentlig sektor nästa år. Politikerns uppgift är att ge medborgarna en korrekt och begriplig information.
När man inte gör det så finns det en anledning.
Det här stora överskottet är naturligtvis ett problem för Anders Borg.
Ett så stort överskott skulle – om människor kände till det – kunna leda till krav på ökade löner inom offentlig sektor eller kraftig utbyggnad av vård och omsorg.
Något ingen borgerlig regering vill se.
Därför är det så oerhört viktigt för regeringen att hela tiden ”finansiera” skattesänkningarna med ”besparingar”. En sänkt statlig skatt (kallat ”jobbavdrag”) på 1 000 kronor i månaden för den som har arbete ska betalas genom att den sjuke får 1 200 kronor mindre i månaden.
Klyftorna ökar och tanken är såklart att solidariteten mellan de som har och de som inte har därmed också ska minska.
Det Anders Borg vill är att var och en ska tänka mer på sig själv och mindre på gemensamma lösningar.”

Så skriver etc.se. DN:s kommentar till budgeten? ”Nu är det bäst vi sparar. Minst 50000 i buffert på banken bör alla ha, ifall man skulle råka bli sjuk.” Problematiseringen uteblir, kritiken likaså. Det får mig ärligt talat att vilja spy. Att inte ens reflektera så mycket att man ens i en parentes undrar lite försynt över vad som ska hända med dem som faktiskt inte har möjlighet att spara. Journalistik? Pyttsan.

Delta i diskussionen

1 kommentar

  1. Är hela oppositionen död? Är det ingen som orkar tycka nåt längre? Få se vad Lars Ohly säger i lördagsintervjun idag. Kanske säger han att han ska dränka sig i Dalälven.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *